FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

LinksNAFI Nordic Association of Fire Investigators

NAFI/FBU finns för att
vi har konstaterat att bränder inte utreds fullständigt i tillräcklig omfattning.
Många bränder läggs till handlingarna med okänd orsak.
Med bättre kunskap och utökat samarbete kan vi ändra på detta.
Ca 1/3 av alla bränder bedöms vara anlagda. I storstäderna är så många som 50% anlagda.
Detta är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste hjälpas åt att minska.
Våra målgrupper finns både i offentlig verksamhet och i näringslivet.
De flesta medlemmar kommer från Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Försäkringsbranschen.
Men även industrin, brandkonsulter och andra myndigheter är representerade i FBU.

Våra mål är att
Sammanföra personer från offentlig verksamhet och näringsliv i Norden, engagerade i att bränder utreds, för information och utbyte av erfarenheter.
Utveckla kunskap, metoder och hjälpmedel inom vårt område.
Befrämja hög ykesskicklighet bland våra medlemmar.
Sprida information baserad på föreningens kompetens och erfarenheter
Återföra erhållna kunskaper för att förebygga uppkomst och skador av brand.

INTERNATIONELL ORGANISATION
FBU bildades 1994, bytte namn till NAFI 2016
och har idag jan 2018 183 medlemmar från hela Norden.
Föreningen är fristående, men ansluten till den världomfattande IAAI -International Assosiation of Arson Investigators med säte i USA.
Härigenom får vi tillgång till erfarenheter från cirka 40 000 medlemmar i 39 länder.

FÖRMÅNER
Som medlem får du
Inbjudan till årsmöte och utbildningsdagar.
Tillgång till vårt FORUM för erfarenhetsutbyte
Inbjudan till regionala seminarier.
Vetskap om vad som pågår internationellt.
Kontakter med medlemmar och andra experter.
Tillgång till erfarenheter från aktuella bränder.
Tillgång till brandutredningsmaterial, mallar mm.


Årsavgiften är 150 kronor/år, som betalas in på PG 62 19 50-5.
OBS! Ange Medlems-ID och NAMN!
Vad du får för medlemsavgiften beror till stor del på dina egna intiativ och på vad du kan tillföra andra.
 
 
2008-05-07
Föreningen för Brandutredare
E-post fbu@brandutredarna.com
Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


Bankgiro: 813-0320
Plusgiro:62 19 50-5
IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS