FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

Links


Ordförande

Benny Thomsen - Danmark
Politi - NKC
Mail: bth005@politi.dk


V Ordförande

Finn Rottem - Norge
Krminaltekniker KRIPOS
Mail: :finn.rottem@politiet.no


Sekreterare

Eva Ljungkvist - Sverige
Brandingenjör
Mail: ebl006@politi.dk
Adress: Slottsherrensvej 113, 2720 Vanlöse, DK

Kassör

Claes Malmqvist - Sverige
Brandingenjör Brandskyddslaget
Mail: claes.malmqvist@brandskyddslaget.se


Ledamot

Knut Lehtinen - Finland
Brandingenjör
Mail: :knut.lehtinen@turku.fi

Ledamot

Per Ringqvist - Sverige
Krim.tekniker/Brandingenjör Gävle
Mail: :per.ringqvist@polisen.se

Ledamot

Gert Jacobsen - Danmark
Avdelingsleder/Brandundersöger
DBI-Danskt Brandtekniskt Institut
Mail: :gja@dbi-net.dk

Ledamot

Tomas Ekman - Sverige
Skadeförebyggare
LF Västerbotten
Mail: tomas.ekman@LFvasterbotten.se

Ledamot

Michael Gram - Färöarna
Kriminaltekniker/Utredare
Mail: MGR001@politi.dk

 • Tillfälligt Webansvarig


 • Björn Totting - Sverige
  Brandingenjör
  FireInvest
  Mail: bjorn.totting@fireinvest.com

   
   
  2008-05-07
  Föreningen för Brandutredare
  E-post fbu@brandutredarna.com
  Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


  Bankgiro: 813-0320
  Plusgiro:62 19 50-5
  IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
  BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS