FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

Links


 • ÅRSMÖTE NAFI /Nordic Association of Fire Investigators
  27-29 nov-2018 på Hotel Scandic Star, Glimmervägen 5, LUND


 • Föreläsningar och trevligt sällskap under tisdag från lunch till torsdag förmiddag.
  Onsdagen ägnas åt erfarenheter och praktiska brandutredningar på Revinge Räddningsskola
  Detaljprogram och mm kommer inom de närmaste veckorna.
  Årsmødet byder i år på flere forskellige faglige input i form af foredrag og praktiske øvelser.
  Tirsdag den 27 er der foredrag af Chalotte Kappel, der har skrevet ph.d. omkring studie af brandstiftere, pyromaner og deres motiver, demografiske og adfærdsmæssige karaktistika m.v..

  Det er også lykkedes at få Stuart Richie til at holde foredrag om brandefterforskning og case studies. Han vil tale om brande i biler og bygninger og kan berige os med meget fra det store udland.
  Både Charlotte Kappel og Stuart Richie vil holde foredrage på engelsk.
  Se en præsentation af begge på det vedhæftede materiale.

  Også i år har du mulighed for at træne dine kundskaber i undersøgelse af årsager til brande. NAFI har booket undersøgelsesfaciliteter på MSB Revinge, hvor vi er om onsdagen.
  Vi kører fra Lund kl. 0800. Det forventes, at vi kan fylde op i egne biler. Der er ca. 10 km fra Lund til Revinge. Fremlæggelses af undersøgelserne sker onsdag eftermiddag og torsdag formiddag.

  På sidstedagen vil der være casestudies fra nordiske sager og foredrag/diskussion om vores arbejdsmetoder: Den videnskablige metode. Hvordan anvender vi den i hverdagen? Kan vore arbejdsmetoder og konklusioner stå for en nærmere granskning?

  Se det detaljerede program AGENDA på vårt FORUM!
  Her finder du ligeledes TILLMELDINGSSKEMA, som du bedes udfylde og sende via mail til Michael Gram på mail: mgr001@politi.dk senest den
  12. november 2018

  Forumet når du när du loggat in på hemsidan med:FBU2004 och väljer fliken FORUM.
  Logga in med ditt medlemsID (hittar du på fakturunderlaget för medlemsavgiften och i Medlemsregistret)
  med password; fire2013 och ladda hem Tillmeldingsskemat
  OBS! Ta bort förvalda förslag innan du skriver in dina egna lösenord!!


  På tilmeldingsskemaet skal du tage stilling til, om du vil deltage alle tre dage, eller om du foretrækker kun at deltage de første to.

  Priserne for årsmødet er stadigvæk meget lave.

  Deltagelse 2 dage (27. og 28. november): SKR 3800,-
  Deltagelse alle 3 dage: SKR 4800,-

  Hvis du kun ønsker at høre foredragene med Charlotte Kappel og Stuart Richie (27. november kl. 1315-1700): SKR 400,-

  BEMÆRK: Du skal selv booke værelse på hotel Scandic Star, Glimmervägen 5, 22478 Lund, Sverige.


  Har du forslag til dagsordnen eller andre forslag til årsmødet, må du MEGET gerne bidrage med et ca. 10 minutters indlæg til torsdagen. Send mail til Eva Ljungkvist: ebl006@politi.dk med dit forslag, så bestyrelsen kan planlægge på bedste vis.

  Jeg ser frem til vi mødes til tre fantastiske dage i Skåne.
  Mvh
  Benny Thomsen
  Formand/ordförende, NAFI

  .......................................................................................

 • 2-dagarskursen i Brandutredning
  på MSB Revinge 15-16 augusti 2018
  är INSTÄLLD pga för få anmälningar (5)
  Inbjudan Brandutredning.pdf
  Tema:Skolbränder • .............................................................
  Nordisk Brandteknikerkonferens 30-31 maj 2018 i Vingsted Bredsten Danmark

  På konferensen värvades 24 nya medlemmar till NAFI
  .............................................................

  NAFI-FBUs Årsmöte och Utbildningsdagar 28-29-30 november 2017 på MSB Revinge i Lund

  Årsmötet 2017 föregicks av
  1 utbildningsdag rörande Utredning av fordonsbränder med föredrag enl nedan:
  Föredragen är nedladdningbara

  1.Handbok.pdf- Ny Håndbok i brannetterforskning av bil - Thor Adolfsen Norsk Brannvernforening

  2 Fordon.pdf- Brannsaker i kjöretöj - Johan Sverre Johansen.pdf SHT, Wiggo Knutsen Kripos N

  3.Nyckel.pdf- Avlesing av informasjon fra bilnökler - Einar Johannessen.pdf if N

  4.Identifikation.pdf- Identificera biler fra produktions- o serienr - Magnus Andersson Larmtjänst AB, S

  5.Fall.pdf- Fallbeskrivningar-bilbränder - Roland Sandén S

  6.Checklista.docx Checklista Fordonsbränder

  7. Skrasikker.pdf Skråsikker/Tvärsäker?

  Paneldiskussion. Kvalitetssäkring av bilbrandsutredningar.
  ......................................................................................

  Gruppvis utredning av 3 Bilbränder med Facit - B Totting

  ........................................................................

  NAFI/FBUs ÅRSMÖTE
  .........................................
  Därefter föredrag av vår långväge gäst från Australien-Stuart Ritchie, Australia-
  Bio.stuart.docx
  Quality in Fireinvestigations (innehållcontent.JPG)

  .....följt av

  Vad har hänt 2017 och vad sker 2018? Korta informativa inlägg. Alla!

  Michael Gram-Industribrand;

  Eva Ljungkvist-ENFSI;

  InSitu.pdfGert Jacobsen/Reidar Skrunes- Försök in situ, Hypotestestning

  Finn Rottem-Kripos;

  Per Ringqvist-Utvecklingen. på NFC
  ....................................................
  Konferensmiddag och erfarenhetsytbyte
  --------------------------------------------------
  Dag 3 Utbildningsdag med Brandutredning av 8 brandplatser med Facit
  Tema:Skolbränder

  Björn Totting - Per Ringqvist


  Sammanfattningsvis 3 mycket givande dagar för 31 av föreningens aktiva medlemmar

  ----------------------------------------------------------------------------------

  ÄNTLIGEN!!!
 • Nordisk brandmanual

 • Nordic Fire Manual v.2.0 - First Edition.pdf
  att anpassa och översätta till våra respektive Nordiska länder

  ...............................................................................................

 • INSTÄLLD Brandutredningskurs

 • Tyvärr får vi ställa in kursen i Brandutredning på MSB Revinge 7-8 juni på grund av för få anmälningar!
  Nästa utbildningstillfälle blir i november 2017 i samband med NAFI/FBUs årsmöte.

  ........................................................................................................

  FBUs Årsmöte och Utbildningsdagar 23-24 november 2016 på MSB Revinge i Lund

  ÅRSMÖTET
  23 nov
  Efter gemensam lunch i skolans matsal hölls FBUs Årsmöte i MSB-Revinges Aula.
  med 26 deltagare från FBU ?d313?

  Flera styrelsemedlemmar hade förvarnat om att avsäga sig sina poster och FBUs fortlevnad var i fara.
  Föregående års styrelse ställde efter övervägande upp för fortsatt omval med förstärkning av en ny styrelsemedlem från Norge som ersatte en avgående.
  Se under fliken STYRELSE.

  Under årsmötet beslöts att, med tanke på att FBU nu har medlemmar från hela Norden, ändra FBUs namn till NAFI - NORDIC ASSOCIATION OF FIREINVESTIGATORS
  ?d314?

  Efter Årsmötet hölls ett antal intressanta föredrag med tyngdpunkten lagd på den kommande Nordiska Brandmanualen - Ett dokument avsett att i resp Nordiskt land säkerställa en hög kvalitet på de brandutredningar som utförs av olika aktörer.

  Program och nedladdningsbara föredrag/dokument nedan:

  Europeisk Practical Guide ENFSI guide.pdf ( 774kb)
  NORDISK BRANDMANUAL
  Bradutredning som vetenskap ( 911kb) Forensic science.pdf ( 1,003kb)
  Vem/Vad är expert/sakkunnig? 
  Kollegialt samarbete och sekretess
  FBUs FORUM o Hemsida - Vår kontaktyta!

  Dagen avslutades med Konferensmiddag och kollegialt erfarenhetsutbyte

  24 nov
  Utbildningsdag-Praktisk Brandutredning av 8 brandplatser
  Efter en kort repititionsutbildning i praktisk brandutredning, utreddes 8 bränder i 3-mannagrupper.
  Mixen av olika kompetenser från Polis-Brand och Försäkring samt deltagare från olika länder resulterade i givande diskussioner och erfarenheter.

  ...forts följer

  ...........................................................................................................................
  FBUs utbildningsdagar för Finska Brandutredare hölls på Revinge den 16-17 augusti 2016


 • 2 dagar med intensivt utredningsarbete och erfarenhetsutbyte.


 • ------------------------------------------------------------------------------------------
  Nordisk Brandteknikerkonferens 12-13 maj 2016 i Malmö


 • 2 dagar med intressanta föredrag och gott erfarenhetsutbyte.
  FBUs årsmöten och Nordiska Brandteknikerkonferenser har föreslagits att framöver
  samordnas.


 • Program:
 • ?d307?

  Några av föredragen är öppna och kan läsas nedan:
  4. NBK_nr 4_solvi_Eva_ver 3.pptx ( 1,018kb)
  13. FBUNordiskMalmo2016.pptx ( 1,736kb)
  15. Komfyrbranner_Thor Adolfsen_15.pptx ( 3,571kb)
  (Norsk brannvernforening arrangerer kurs om etterforskning og evaluering av branner på komfyr 18. og 19. oktober og 25. og 26. oktober.
  Begge kursene er fulle.Nye kurs blir satt opp over nyttår. Mer informasjon kommer i løpet av høsten.)

  Knut Lehtinens föredrag över experimenten man gjorde i Finland..
  Adress till en YOUTUBE film https://www.youtube.com/watch?v=0Ss_ONolzLY

  För info om övriga föredrag; kontakta resp föredragshållare!

  20160621/BT


  FBUs Utbildningsdagar i Brandutredning 2016

  Avhölls i högsommarvärme på MSB Revinge 24-25 maj
  Tema: Bränder i Alpin miljö

  15 medlemmar utredde med bravur 6 komplicerade bränder
  och utbytte erfarenheter mellan våra nordiska länder
  Brede Martin Bratli från Norge höll i kameran och får synas på foto vid nästa kurs.  FBUs Utbildningsdagar med Årsmöte 2016 planeras att hållas
  på MSB Revinge 23-24-25 november 2016

  Boka redan nu in dessa dagar!!

  PROGRAM
  23 nov Utbildningsdag
  24 nov Årsmötesdag - med konferensmiddag
  25 nov Utbildningsdag - finskspråkig

  20160515/BT
  ..............................................................................

  OBS ! Glöm inte betala medlemsavgiften för 2016 och att vara aktiva på vårt FORUM!
  .................................................................
  FORUM för erfarenhetsutbyte
  Som medlem loggar du in med ditt medlemsid (hittar du i medelmsregistret och på din årsavgiftsfaktura) och ett lösenord (fi....13) som du kommer att få via mail.
  Läs, skapa och svara på inlägg.
  Lägg gäran in foton och dokument !
  OBS! Använd ICKE ÅÄÖåäö eller motsvarande på bilagor och foton!!

  FORUMet kommer framöver att bli vårt huvudsakliga sätt att sprida information och dokument rörande vår verksamhet.
  Som betalande medlem får du ett mail så fort ett inlägg sker - allt för att få ett mer aktivt och levande deltagande medlemmarna emellan!

  Efter överenskommelse med Thor Adolfsen skapas en egen Rubrik " THOR ADOLFSENS BOOKSHELF" där alla hans illustra försök och erfarenheter kommer att samlas!

  Styrelsen tar sig friheten att efterhand rensa såväl olämpliga som lämpliga inlägg så att Forumet blir överskådligt.
  OBS! FORUMet är INTE/ICKE/EJ ett Facebook/Twitter ellerChattforum!
  Undvik alla LIKES/Hållermed!/o dyl eftersom varje inlägg genererar ett mail till samtliga medlemmar!
  Fakta + inlägg med innehåll!!

  2015-05-15/BT

  ...............................................................................................................
  Spännande DOKUMENT
  ....finns förutom i FORUMet under fliken DOKUMENT. Logga in och ladda ner!  Ny norsk Handbok i Brandetterforskning
  Ladda ner broschyr. Håndbok i brannetterforskning.pdf Rekomenderas FBUs medlemmar!


  ...............................................................................................................

  *Medlemsregister*
  Gå in under fliken Medlemmar och följ anvisningarna!

  Efter beslut har de medlemmar som ej betalat sin årsavgift under de senaste 4 åren strukits ur medlemsregistret. Undantages medlemmar från de övriga nordiska länderna vilka haft problem med insättning av medlemsavgiften på svenskt bankkonto.
  Idag 2016-05-15 har FBU 253 medlemmar.

  .......................................................................................
  Tillbakablick på FBUs 2-dagarskurs i Brandutredning
  på MSB Revinge 11-12 mars 2015


  7 bränder under temat Valrörelsen 2014-15 undersökes med gott resultat av engagerade FBU-medlemmar (?dn292?) från hela Norden.
  Brandorsakerna varierade från sängrökning, anlagda bränder, elektriska orsaker och gav upphov till mycket funderingar, diskussioner och kunskaper.
  God hjälp erhölls av brand- och elhundar för att komma fram till orsakerna.
  Molotoven som reste sig upp under branden lurade dock de flesta och dömde en partiledare något orättvist till 6 års fängelse för mordbrand!

  Bifogas några foton från kursen. FBUkurs.pdf
  /Björn T
  ..................................................................
  Tillbakablick på FBUs årsmöte 2014

  Tid: Årsmötet hölls fredagen den 16/5 kl 1100,
  Plats: Trygg Hansas kontor, Fleminggatan 18, Stockholm

  IAAI konferensen Las Vegas 2014
  Eva Ljungqvist, Oceanus AB, berättar om sina erfarenheter från konferensen
  • The Station Night Club fire – det rättsliga efterspelet.
  • ”Södertäljebränderna” i Denver (!)
  • Användning av UV-ljus vid brandplatsundersökningar – vad kan det ge?
  Brandexpert – vem är det?
  En diskussion på området kvalitetssäkring, trovärdighet och titlar
  • Internationell utblick - Daubert-diskussionen – ett rättsfall med stort genomslag i Australien, USA och England. Hur påverkar detta i Sverige?
  • Vem kan säga sig vara expert?
  • Sakkunnigutlåtanden och bedömningsskalor – vem gör det idag, varför och hur?
  Utblick Danmark
  • Brandhundar
  • Metodutveckling brandutredningar
  ..........................................................................................................

  2-dagarskurs fördjupningskurs i Brandutredning
  på MSB Revinge 23-24 april 2014


  Medlemmar från Danmark och Färöarna gav en extra touch åt kursen med gott nordiskt erfarenhetsutbyte såväl brandtekniskt som gastronomiskt.
  Två åklagare från Danmark utvärderade deltagarnas presentationer och fick en egen inblick i praktisk brandutredning.
  ........................................................................................


  Anteckningar från möte i decembermörkret under rubriken!

  Serieanläggare från olika perspektiv

  PROGRAM
  Vår nye ordförande, Claes Malmqvist delgav oss några tankar och reflektioner kring föreningen och dess framtida inriktning.

  Därefter höll Eva Ljungqvist och Dan Granvik ett föredrag om sitt pågående arbete att finna metod och ett verktyg för att svara på frågeställningen, ”Kan man förutsäga en serieanläggare”. Eva och Dan har från sina tidigare befattningar inom räddningstjänsten och polismyndigheten i Ystad haft en mycket god inblick i jakten på en av våra mest namnkunniga sereieanläggare- Ulf Borgström.

  Södertälje är en stad i vår närhet som drabbats av många seriebränder. Jakten på gärningsmännen/serieanläggarna har i en del fall varit framgångsrik i andra fall mindre framgångsrik. Kammaråklagare Ola Björnstrand berättade för oss om en framgångsrik utredning som precis nått hovrätten och omnämnts i massmedia under namnet ”Pyromanligan”.

  Christer Engman – den inom Trygg-Hansa som har störst erfarenhet av stora bränder delgav oss sina erfarenheter från de s.k. chipsbränderna i Södertälje under 2010 – ett antal bränder som fortfarande är olösta men kostat såväl samhälle, de enskilda företagarna som försäkringsbolagen stora summor.

  Kvällen ska ses som start- provskott för den här delen av Sverige att i FBU: s regi vid något eller några tillfällen under verksamhetsåret skapa plats och möjlighet för våra medlemmar till otvunget umgänge och utbyte av erfarenheter.
   
   
  2008-05-07
  Föreningen för Brandutredare
  E-post fbu@brandutredarna.com
  Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


  Bankgiro: 813-0320
  Plusgiro:62 19 50-5
  IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
  BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS