FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

Links


 • MEDLEMSANSΦKAN TILL FBU


 • MEDLEMSANSΦKAN TILL FBU.doc
  Fyll i - och maila in in ovanstεende blankett till fbu@brandutredarna.com


  Namn: ……………………………………………………………………………….

  Titel/Befattning: ……………………………………………...................................

  Fφretag/organisation:…………………………………………………………........

  Gatu/boxadress:.......…….........…………………………………………………...

  Postnr: ………………………….. Postadress: …………………………………..

  E-mail:.......…………………………………………………………………………

  Telefon: …………………………........................................................................

  Mobil: .....................................................

  Yrkeserfarenhet (utbildning/anstδllningstid):……………………….....…………..

  …………………………………………………………………………………………

  Speciell kompetens inom brandutredningsomrεdet:……………………………....

  …………………………………………………………………………………………

  Rekommenderad av fφljande tvε medlemmar i FBU:

  …………………………………… …....................................................

  Ort och datum: ……………………………………………………………………

  Namnteckning: ……………………………………………………………………

  Ansφkan insδndes via mail till fbu@brandutredarna.com
  .
  Medlemsavgiften150 kronor per εr sδtts in pε nεgot av nedanstεende konton.
   
   
  2008-05-07
  Föreningen för Brandutredare
  E-post fbu@brandutredarna.com
  Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


  Bankgiro: 813-0320
  Plusgiro:62 19 50-5
  IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
  BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS