FÖRENINGEN FÖR BRANDUTREDARE

-VI SÖKER ORSAKEN
Föreningen för Brandutredare, FBU, sammanför personer som arbetar med brandutredningar, för information och utbyte av erfarenheter.
 
Startsida

FORUM

BEST PRACTICE

ETISKA REGLER

Stadgar

Styrelsen

AKTUELLT

Bli medlem

IAAI

Links


Här samlar vi dokument och länkar som hjälp att nå målet att få högsta kvalitet på Brandutredningar i Norden

Brandutredningsmanualer
Äntligen!! Nordic Fire Manual v.2.0 - First Edition.pdf
att anpassa och översätta till våra resp Nordiska länder

6.Checklista.docx

ENFSI Best Practice Manuals :http://enfsi.eu/documents/best-practice-manuals/
ENFSIs Brandutredningsmanualhämtas här: ENFSI-BPM-FEI-001-002.pdf ( 1,617kb)

Sakkunniga vid brand
Sakkunnigutlåtande ang spridningsrisker.pdf ( 54kb)
Vittne och sakkunnig i Rättegång.pdf ( 33kb)
«Brannsakkyndige i norske domstoler - en vurdering av dagens praksis». Branningeniør Vivi Helgesen Røe masteroppgave_sakkyndig.pdf ( 943kb)

Ordlistor/Fackuttryck
Norge :http://www.kbt.no/
 
 
2008-05-07
Föreningen för Brandutredare
E-post fbu@brandutredarna.com
Postadress : Se FBUs sekreterare under fliken styrelse


Bankgiro: 813-0320
Plusgiro:62 19 50-5
IBAN Nr:SE33 9500 0099 6034 0621 9505
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS